ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

29-ти август,
2020-та година.

Свиканото от Марияна Николова извънредно заседание на Тристранката прие важни решения!

Дневният размер на обезщетението за безработица се повишава от 9 на 12 лв.

Увеличават се основните месечни заплати на служителите в държавната администрации – с 30 на сто от досегашния размер.

Борисов действа, също като Тато си Живков!
Тато даваше премии на „работническата класа“ по чифт гумени цървули за 3 лева!
На директора, партийния секретар и номенклатурата раздаваше по 3 000 лева премии…

Завалиите номенклатурчици, за тях и тогава нямаше, няма и сега цървули!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Завалиите! Калинки-цървули, пак без цървули!
С 30% увеличение на заплатите…

А цървула Борисов си спинка с пачки и кюлчета…От филиите с мас ли ги е спестил?