Които не знаят световната история, не са народ.
Народ, който не знае собствената си история е стадо!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

29-ти август,
1942 година .

Завършва земните си дни на 90 години!
Роденият в Болград, Бесарабия.
Данаил Николаев…

Участник в сръбско-турската война 1876.
В руско-турската война 1877/78 е командир на рота в българското опълчение.
В сръбско-българската война 1885 е командир на Западния корпус.
На 6-ти септември 1885-та, фактически извършва военният преврат в Пловдив, подготвен от Захари Стоянов и Стефан Стамболов.
Съединени са Източна Румелия с Княжество България!
Три пъти е министър на войната!
Реорганизира и модернизира българската войска…
Благодарение на Генерал Данаил Николаев и на своята храброст, бъларските войници получават международно признание!
Наричани са „прусаците на Балканите“!

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

29-ти август,
1942 година .
ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР!

Завършва земните си дни
Генерал Данаил Николаев …

ПОКЛОН!

ВЕЧНА СЛАВА ЗА Генерал Данаил Николаев !