КАЛЕНДАРЪТ

27-ми август!

От 1991 г.е национален празник на Молдова!
Ден на независимостта от СССР и от Русия.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ