КАЛЕНДАРЪТ

27-ми август,
1991-ва година.

Европейската общност признава независимостта на Балтийските страни.
Литва, Латвия и Естония се откъсват от СССР и Русия.

Днес Литва, Латвия и Естония са за пример в ЕС.

След три мандата на премиерът мутра Борисов,
България е на дъното на ЕС по всички показатели и първа по смъртност и корупция…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ