КАЛЕНДАРЪТ

26-ти август,
1789-та година.

Във Версайския дворец е приета Декларацията за правата на човека и гражданина.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ

Комунистие непрекъснато декларираха правата на човека и гражданина, но не ги спазваха.
Напротив!
Оградиха България с телени мрежи и я превърнаха в социалистически концлагер.
Личността бе обезличена от колектива!

АБПФК на БКП, избиха БЕЗ СЪД и ПРИСЪДА над 40 000 българи, между които:
синове на Райна Княгиня
племеници на Васил Левски
племеници на Христо Ботев
племеници на Иван Вазов