ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

25-ти август,
1949-та година.

На 75 години…
Удушен е социалдемократът Кръстьо Пастухов…
В Сливенския затвор…
От садисити АБПФК на БКП…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Удушен е Кръстьо Пастухов…

Забележете!
Осъден е единствено заради статиите си!