КАЛЕНДАРЪТ

25-ти август,
1997-ма година.

В Берлин е осъден на 6 години и половина затвор Егон Кренц.
Източногермански комунистически лидер.
Заради убитите при бягство към Запад на граждани.
Опитали се да преминат през Берлинската стена.

Последният убит на 6.2.1989г. е Chris Geoffroy.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

В България няма нито един осъден от Политбюро на БКП!
Заради убитите при бягство към Запад на граждани.
Опитали се да преминат през телените гранични мрежи на концлагера НРБ…