Които не знаят световната история, не са народ…
Народ, който не знае собствената си история е стадо…

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

21-ви август
1886-та година…

Пред новоназначеният министърпредседател и министър на вътрешните работи д-р Васил Радославов…
Явява се германският дипломатически представител Салдерн…
Заявява от името на канцлера Бисмарк…
Над офицерите, провинени в преврата, не трябвя дя се извърши никаква екзикуция…
Под страх от личната отговорност пред канцлера Бисмарк…
По-късно Радославов разказва:
“ Аз му отговорих, че България има военни закони, които ще се приложат.
Помолих го да обади на канцлера, че ний сме отговорни само пред Българската Конституция…“

Бисмарк е Железният Канцлер…
Но…
Радославов и Стамболов са СТОМАНЕНИ…

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!