Които не знаят световната история, не са народ…
Народ, който не знае собствената си история е стадо…

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на историята
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

КОМУНИСТИТЕ са ЧОВЕКОМРАЗЦИ!

На 20 август
но през 1493 година…

Султан Баязид II-ри признава с ферман правдините,
признати на Рилския манастир от първите султани…
Ферманът е издаден в резултат на оплакването на рилските монаси “ направо до имперския диван“…
Султанът уведомява бея на Кюстендилския санджак…
че строго се забранява на разни местни спахии…
и други видни личности…
да отиват в манастира…
и да обезпокоят иноците…

Нарушилите думата на султана да се обезглавяват!

На 20 август
но през 1493 година…

Народ, който не знае собствената си история е стадо…

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история,
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

КОМУНИСТИТЕ са ЧОВЕКОМРАЗЦИ!

На 20 август
но през 1493 година…

Издаден е ферман…
Нарушилите волята на султана,
да се обезглавяват!

Българите в Османската империя,
са имали свобода на вероизповеданията!