ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае собствената си история е стадо…

РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ…

На днешния 19-ти август…
През 1886 година…
В Елена…
Княз Батемберг път за Нова Загора…
По желание на Княза…
Стамболов телеграфира на подполковник Муткуров и майор Попов в София…
да освободят арестуваните Каравелов и Илия Цанов…
като вземат от тях дума…
че няма да излизат вън от къщи…

Стамболов им пояснява:
„Старайте се да не направите лошо впечатление на народа и външните държави,
защото доброто мнение на силите за нас е много важно“

Князът не иска да помисли Европа, че самият премиер е национален предател и е бил в заговора против него…

Народ, който не знае собствената си история е стадо…

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ…

По желание на Княз Батемберг…
председателят на Народното събрание Стефан Стамболов…
телеграфира…
На днешния 19-ти август…
През 1886 година…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР