София е вече в ръцете на българката войска, начело с подполковник Муткуров!
Дошли от Пловдив, за да отстранят от власт оръдията на руският цар Александър III-ти Българомразеца…
И да действат от името на Княз Батемберг и образуваното в негово име правителство на Радославов…
Муткуров нарежда да бъдат арестувани русофилите-национални предатели-превратаджии…
Митрополит Климент/Васил Друмев/ е най-презреният българин в оня момент…

Дни на народно съвземане в името на Княз Батемберг…
Славни дни на народно съвземане, в името на независимостта на България…

Овце, които папагалстват руския прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ…

Вчера-оръдия на руският цар Александър III-ти Българомразеца…
Днес-оръдия на руският президент Владимир Путин-Българомразеца…

18-ти август,
1886-та година…

БЪЛГАРИЯ е СПАСЕНА!