ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти август,
1903-та година.

Избухва Преображенското въстание на българите в Одринска Тракия.
За обединяване с Майка България.

На Берлинския конгрес Руската империя, Османската империя и Британската империя се спазаряват, за сметка на България.
Британската империя получава Кипър, а българските Одринска Тракия и Македония остават в Османската империя.
Руската империя взима от Румъния бесарабските българи, а дава на Румъния исконната българска Добруджа.
Самата Румъния протестира официално протестира срещу тази несправедливост!
Представители българи, изобщо не са допуснати от Русия на Берлинския конгрес…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР