ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

15-ти август…
1886-та година…
Изпратена е телеграма…

Които не знаят световната история, не са народ…
Народ, който не знае собствената си история е стадо…

Председателят на Народното събрание Стефан Стамболов…
От Търново ръководи смазването на праврата на националните предатели,
оръдия в ръцете на руският цар Александър III-ти Българомразеца…

Стамболов изпраща телеграма до княз Батемберг…
Нелегално изпратен от превратаджиите по Дунава в град Рени в Бесарабия …

Умолява Княза, веднага да потегли за Букурещ…
където го очакват депутации от всички краища на България…

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на световната и българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ…

На 15-ти август…
1886-та година…
Изпратена е телеграма…
От Велико Търново до Рени…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Председателят на Народното събрание на България е великият Стефан Стамболов,
а не днешната проста кърджалийски п@тка, според простака Борисов…