ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти август,
1886-та година.

РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ…

Които не знаят световната история, не са народ…
Народ, който не знае собствената си история е стадо…

Пет дена след ареста на Княз Александър Батемберг,
по заповед на руският цар Александър III-ти Българомразеца,
един от министрите в кабинета на русофила Петко Каравелов,
се опитва в терефонен разговор с подполковник Муткуров в Пловдив,
да отклони настъплението на командваните от него войски…
На това подмолно обаждане, верният на клетвата си към Българияи към Княза,
лоялен към председателя ня Народното събрание Стефан Стамболов,
подполковник Муткуров му заявява, че скоро командваните от него войски ще бъдат в София…
Муткуров знае, че народът в Северна и Южна България е дълбоко възмутен
от мерзкото дело на русофилите…
Муткуров е готов да жертва мило и драго, и себе си дори,
за да се накажат националните предатели русофили превратаджии…

В разговорът се долавя желание в министъра, маша на руският цар Александър III-ти Българомразеца,
да се деморализира народът и войската и да се примирят с ареста и детронацията на Княз Александър Батемберг…
И да се продължава с анархията…

За да има причина Русия отново да окупира страната ни!
Като своя Руска Дунавска Балканска губерния, както са я наричали до учредяването
на днешна България на 1-ви юли в Берлин…
А не както ни лъжат в учебници и медии, че е на 3-ти март в Сан Стефано..

Подполковник Муткуров и Стефан Стамболов са решени да действат…
Да възстановят законността в държавата…
И имат успех!

Народ, който не знае собствената си история е стадо…
Овце, които папагалстват руския и комунистически прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

С дата
14-ти август
1886 година…

Между София и Пловдив…
Проведен е телефонен разговор…