„Преподавателят по конституционно право Атанас Славов коментира по БНР
хода на главния прокурор Иван Гешев да поиска от Конституционния съд задължително тълкуване на конституционната разпоредба,
свързана с търсене на наказателна отговорност от държавния глава.

Нито един професионалист не намира текста на чл. 103 от конституцията за неясен,
нито пък той е породил противоречива практика на Конституционния съд.
Тоест за хората, занимаващи се професионално с конституционно право или публично право,
никога този текст не е пораждал въпроси, които да налагат едно тълкувателно решение на Конституционния съд.

Стигам до извода, четейки тълкувателното искане, че се преследват други цели,
а не изясняване на съдържанието на един като цяло ясен конституционен текст.“

Целите на Гешев са , да избегне наказателна отговорнос за престъпното си деяние!
Защо Гешев не попита КС, преди да подслушва и нахълтва в Президенството?

Незнанието на закона не оневинява престъпникът, та дори той да е главният прокурор.
ВСИЧКИ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА!

Граждански арест!
Справедлив съд за престъпника Гешев!