ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти август,
1886-та година.

ТЕЛЕГРАМА

От
Стефан Стамболов
Председател на Народното Събрание

До
Митрополит Климент
Премиера-превратаджия

„От името на Княза и на Народното събрание!
Заповядвям Ви в 24 часа да сложите властта!
Да се подчините на главнокомандующия на българските войски подполковник Муткуров!
Инак ще бъдете разстреляни със съучастниците си.“

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Заради безграничната му преданост към Майка България,
Стамболов бе посечен от дългата ръка на Русия-българомразката…