КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Бъди промяната, която искаш да видиш в България!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).