ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Борисов закопа България на дъното на ЕС!
Първа по бедност и корупция!

Борисов, също като Жан Виденов, няма да подаде оставка!
Докато не ни докара отново до ръба на гражданска война…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Борисов е днешният Жан Виденов!