ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми август,
2020-та година.

Добро утро!
Докато мутрата от Банкя още си спинка с пачки, кюлчета и пакет наркотици,
полицаите станаха мутри и изритаха в 4.30 сутринта,
протестиращите срещу хунтата ГЕРБ.

„Стреснѝ се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!
След теб потомство иде цяло –
какво ще да му завещайш?“

Българи, не ви ли е срам да дремете на дъното на ЕС?
Под наглите приспивни песни на патологичния лъжец и крадец, мутро-премиерът от Банкя?
Събуди се, племе закъсняло!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Събуди се, племе заспало на дъното на ЕС!