ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми август,
2020-та година.

Г-н Борисов, живите факти ли чакате, за да подадете оставка,
запита арестуваният Павел Спасов от палатковия лагер във Варна.

Нямаме намерение да вдигаме палатковия лагер.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР