ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти август,
1898-ма година.

Начало на организираният лов в България.
Учредено е Централно ловно дружество „Сокол“ .

От 1931 г. ловно дружество „Сокол“ е член на Международния ловен съвет със седалище в Париж.
През 1937 г. ловно дружество „Сокол“ участва в първото световно ловно изложение в Берлин.

В социалистическият концлагер НРБ, 16-та ССР, ловно дружество „Сокол“ е заграбено.
Трансформирано е в Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае собствената си история е стадо!
Овце, които папагалстват комунистическия прочит на българската история
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!