Какво видяхме вчера? Пак същото…
„Елитът“ на ГЕРБ нямат мозък!
Дори колкото на една овца!
Седяха в жегата!
На слънце!
По пладне!
Два часа…

И ГЕРБ-овцете хич не бяха на 2 метра ковид-дистанция…

И не чуха нищо ново.
Слушаха неща, повтаряни 1000 пъти.
От тъпата латерна Борисов.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).