ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти август,
1879-та година.

Княжество България освобождава от мито стоките,
внасяни от Македония, Одринско и Източна Румелия.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР