ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2 август,
1813-та година.

Почива Софроний Врачански, български свещенослужител.

Софроний Врачански е направил първият ръкописен препис на Паисиевата история.
Софроний Врачански е дядо по бащина линия , на Стефан Богориди.30 години най-довереният съветник на султана.
Софроний Врачански е прадядо на Алеко Богориди, министър на пощите и железниците на огромната Османска империя върху три континента.
Алеко Богориди е първият управител на Източна Румелия, преди Съединението.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Софроний Врачански