Приятелю,

Ако не искаш да продължаваш
да заблуждаваш
СЕБЕ си и ДРУГИТЕ,
узнай ИСТИНАТА!

БЕЗ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ,
НЯМА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).