ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2 август,
1897-ма година.

Подписана е конвенция между Княжество България и Франция.
За изграждане на Военноморските сили на България.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Изграждане на Военноморските сили на България