ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

31 юли,
1891-ва година.

Състои се първа аудиенция на Стефан Стамболов при султан Абдул Хамид II-ри.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР