Ляво-дясната истина на всички данъкоплатци

Полиция, съд и прокуратура, медии, бизнес, кметства и държавни учреждения
функционират според правилата наложени от Парламента…

30 години СТИГА!
НЕВЪЗМОЖНА е просперираща и демократична държава, без ДЕМОКРАТИЧНИ избори!

!!!С АКТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ!!!

!!!БЕЗ ПРАГ на ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ!!!

!!!С ДИСТАНЦИОННО гласуване!!!

30 години СТИГА!

НЕВЪЗМОЖНА е просперираща демократична държава, без ДЕМОКРАТИЧНИ избори!
Другото е манипулация и словоблудство…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).