30 юли,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
Клубът на всички данъкоплатци!

Приятелю,

Живееш само веднъж, но ако го направиш правилно, веднъж е достатъчно.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).