ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

29 юли,
1885-та година.

На заседание на Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК) в село Дермендере (днес Първенец) се взима решение за
Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР