ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми юли,
1879-та година.

Излиза първият брой на Държавен вестник.

Нова България започва да заприличва на държава…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР