ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми юли,
1968-ма година.

Открит е Деветият световен фестивал на младежта и студентите в София, България.
Провежда се до 6 август.

„Ела във София, ела, ела,
ела във този град на младостта…“

Присъстват организирани делегации от „братските социалистически страни“
и от „братските комунистически партии“ по света.

Целта на Живков и кликата му е да заблуди световната общественост,
че 16-та ССР е „свободна и демократична държава“.
А НРБ, фактически е ограден с телени мрежи социалистически концлагер…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

В социалистическия концлагер НРБ, се провежда световен маскарад на младежта и студентите!