ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми юли,
1828-ма година.

Османска империя
Клисура

Ражда се Христо Груев Данов

Остава рано без баща.
Майка му остава вдовица с дви деца.

Христо учи с прекъсвания, но след време става учител.
В родната си Клисура основава първото класно училище и първото читалище.
В Османската империя, българите са имали образователна и културна свобода.

Христо Данов чувства, че просветата на народа е половинчата,
без издаване и широкото разпространение на книги на български език.

В продължение на 65 години, Христо Г. Данов издава над 1000 книги!
Учебници, научни съчинения, художествени произведения, ,чебни помагала като геогравски карти, атласи и др.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Ражда се патриархът на българското книгоиздаване…