КАЛЕНДАРЪТ

27-ми юли,
1866-та година.

За първи път е установена телеграфна връзка между САЩ и Англия.
Чрез постоянен трансатлантически телеграфен кабел.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ

Установена е телеграфна връзка между САЩ и Англия.