ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми юли,
916-та година.

В Охрид почива свети Климент.
Първият български епископ.

Най-видният сподвижник на светите братя Кирил и Методий.
Увековечител на тяхното дело на българска почва.
Пръв ректор на първия български университет.
Пръв епископ на български език.
Учител и религиозен наставник на българския народ.

След завръщането му от населената от българи Моравия,
Княз Борис Първи го посреща радушно.
С него очертават огромните религиозни, просветни, образователни и народоутвърдителни задачи.
Князът му предоставя всичките средства на държавата, за да успее.
Синът на княз Борис, цар Симеон Велики го въздига в пръв епископ на български език.

Неговият приемник по епископски сан Теофилакт Охридски, го нарича „нов Павел на новите коринтияни-българите“,
защото поучавал народа с прости и ясни слова,“понятни дори за най-простия българин“.

Климент е един от Светите седмочисленици на българската православна църква:
Кирил, Методий, Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий.

За жалост, днес Светия синод на поп-полковниците е филиал на КГБ, североизточното „православие“…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Почива първият български епископ…