КАЛЕНДАРЪТ

26 юли,
1908-ма година.

В САЩ се създава Бюро за разузнаване, което през 1935 е преименувано във ФБР.

26 юли,
1947-ма година.

Американският президент Хари Труман подписва Закона за национална сигурност, с който се създава
Централно разузнавателно управление (ЦРУ).

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТФБР