26 юли,
1803-та година.

Във Великобритания е открита първата железопътна линия в света.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ