КАЛЕНДАРЪТ

26 юли,
-та година.

1971 г. – Програма Аполо: Започва пилотираната мисия Аполо 15 – четвъртата мисия кацнала на Луната, при която за първи път е
използван Лунар Роувър и за пръв път е изследвана лунната повърхност извън лунно море.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ