ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

25 юли,
1878-ма година.

В Пловдив започва да излиза първият български следосвобожденски вестник „Марица“.
Издаван е от Христо Г. Данов цели 8 години, до Съединението.
Редактират го поред
Начович
Гешов
Груев
Маджаров
Бобчев

На издателството, вестникът не носи никаква печалба, но Христо Данов казва:
„…той трябва да излиза, за да защитава целокупния български народ…“

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Христо Г. Данов – сиракът,
станал Бащата на модерното българско книгоиздаване.