ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

25 юли,
811-та година.

Войниците на хан Крум довършват укрепителните си работи.
Започнати предния ден в планинските теснини на Върбишкия проход.

За да преградят пътя на византийския император Никифор.
Опожарил дворците на хан Крум в Плиска и задигнал цялото златно съкровище.

Узнал твърде късно за преградните укрепления,
Никифор изпаднал в паника и отчаяно възкликнал пред свитата си:
„Дори и криле да имахме,
никой от нас не ще избегне гибелта.“.

Никифор е едва вторият император, убит в сражение,
през цялата многовековна история на Византия…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР