ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

25 юли,
1862-ра година.

Във Варна тържествено е осветена сградата на Българското централно училище.
С главен учител Сава Доброплодни.

През 1860 година братята Никола и Сава Георгиевич, хаджи Стамат, Христо Попович, Х. Мавридов си поставят за цел
откриване на българско училище.
През 1862 година се построява сграда и на 25 юли се открива Българско централно училище /днес Музей на Възраждането/.
За патрон са избрани братята Кирил и Методий.
През 1879 година, училището „Кирил и Методий“ е обявено за Държавно реално училище.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

В Османската империя българите са имали образователна и културна независимост.
Внукът на Софроний Врачански, Алеко Богориди,
е бил везир/министър/ на пощите и железниците на Османската империя на три континента.