КАЛЕНДАРЪТ

25 юли,
1978-ма година.

В Англия е родено първото в света бебе заченато инвитро. Луиз Браун.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

КАЛЕНДАРЪТ