ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИЗБОРИ СА:

Без праг на преференции!
С активна регистрация!
С дистанционно гласуване!

Демократична държава, без демократични избори е невъзможна!
Всичко останало е словоблудство!