КАЛЕНДАРЪТ

24-ти юли,
1824-та година.

Публикувани са резултатите от първото в света социологическо допитване.
Във връзка с предстоящите президентски избори в САЩ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).