ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

24-ти юли,
1908-ма година.
/нов стил/

Турция става конституционна монархия.
Това е краят на многовековната Османска империя!

Скоро след това, независимостта на България е провъзгласена на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 година в Търново.
С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Руската и Османската империи.
Българският княз приема титлата „цар“.

Турция първа признава Фердинанд за цар.
Независимото Царство България е признато от другите държави, през пролетта на 1909 година.
Единственото изключение е Русия-българомразката!!!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

24-ти юли,1908-ма г., Турция става конституционна монархия.
Мустафа Кемал Ататюрк ще превърне на 29 октомври 1923 г., Турция
в светска Република!