ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

24-ти юли,
1854-та година.

В чешко семейство във Виена е роден Константин Иречек.

Константин Иречек е неразривно свързан с българският народ.
Константин Иречек е автор на първото цялостно изложение на българската история.От древността , до 1875-та г.
Константин Иречек пет години пребивава в Нова България и заема постовете:
-Главен секретар на Министерството на просветата.
-Министър на Министерството на просветата.
-Председател на Учебния съвет.

Константин Иречек развива неоценима дейност
за уредбата на учебното дело
за библиотеките
за музеите
за съхраняването на старините и артефактите.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Борисов и Гешев!
Пеевски и Доган!
ОСТАВКА и ЗАНДАН!