ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23 юли, юли,
1674-та година.
Рим.
Ватикан.

Приключва земния си живот Петър Парчевич, родом от Чирпан.

Петър Парчевич е един от най-видните българи през седемнайсети век.
Петър Парчевич получава в Рим докторска степен по каноническо право и теология.
През 1656-та година Петър Парчевич е назначен за Марцианополски архиепископ.
Петър Парчевич се проявява като дипломат от европейска величина за освобождаването на българските земи,
от администрирането от Османската империя.
Петър Парчевич е колкото предан католик-духовник, толкова и пламенен българин-родолюбец.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР