16-ти юли,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Ти си под постоянно наблюдение от бъдещото си!
През твоите спомени…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).