ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти юли,
1907-ма година.

Видни общественици и писатели,
начело с Константин Величков, Иван Вазов, Марко Балабанов, Димитър Мишев и други,
канят софиянци на публично събрание,
за да се обмисли по мирен и легален начин,
как да се руши университетския въпрос.
Съобразно с висшите интереси на науката и с достолепието на държавата.

Поради студентски демонстрации при откриването на Народния театър,
правителството на Димитър Петков закрива университета и уволнява всички професори.

Въпросът получава правилна разрешение от правителството на Александър Малинов.
На следната година всички преподаватели заемат отново своите катедри.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

При демокрацията, науката е по-силна от политиката!
При Живков, Борисов и Гешев, каскетатурата е по-силна от демокрацията!
Но народът вече се обедини и въстана срещу мутрите, овладели държавната машина…

МУТРИ ВЪН!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР