СВЕТОВЕН КАЛЕНДАР

8-ми юли,
52 пр.н.е. г.

Основан е град Париж.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

СВЕТОВЕН КАЛЕНДАР